Ako se nalazite u vezi koju karakterizira nasilje, važno je da sačinite osobni “sigurnosni plan”. Na taj način ćete biti spremni da pravilno reagirate na buduće krizne situacije, što povećava stupanj Vaše sigurnosti i utjecaja na događaje.

Vi sami određujete koje mjere su važne za Vas. Navedene točke služe samo kao naputak, ali nikako ne mogu zamjeniti savjetovanje. I najbolje izrađeni sigurnosni plan Vam često ne pruža odgovarajuću zaštitu. Po potrebi potražite sigurnost, pomoć i podršku u jednom od skloništa/utočišta za žene.

Plan za bijeg

 • Ako je moguće, napustite mjesto opasnosti čim Vam se za to ukaže prilika – Kako najbrže napustiti stan?
 • Razmislite o tome na koja mjesta u stanu se možete skloniti, da biste se zaštitili.
 • Koje prostorije možete zaključati i pružaju li Vam mogućnost da pobjegnete iz stana (npr. prozor kroz koji možete napustiti stan ili iz kojega možete zvati u pomoć?).
 • Da li Vam mobilni telefon funkcionira u ovim prostorijama?
 • Da li možete pozvati policiju?

Telefon

 • Da li imate mogućnost u svakom trenutku pozvati pomoć (mobilni)?
 • Da li su Vam telefonski brojevi za pomoć u memoriji mobilnog (telefona)?
 • Odakle još možete telefonirati? – Da li ima nekoga u susjedstvu od koga biste mogli telefonirati?
 • Nosite sa sobom uvijek sitan novac, da bi ste u nuždi mogli telefonirati iz javne govornice.

Telefonski brojevi u nuždi

Napravite listu telefonskih brojeva i adresa Vaše rodbine, prijatelja i institucija za pružanje pomoći. Važni su i brojevi

 • ženska skloništa/utočišta 05 77 22
 • policije 133
 • hitne pomoći 144
 • vatrogasaci 122

U kriznoj situaciji se može desiti da se ne sjetite brojeva koje inače znate napamet.

Podrška

 • Tko bi Vam mogao pomoći u Vašoj neposrednoj okolini?
 • Da li imate neku susjedu u koju imate poverenja? Izložite joj Vašu situaciju i zamolite je da – ako čuje galamu ili pozive u pomoć – pozove policiju. Možete dogovoriti s njom poseban signal za slučaj opasnosti (npr. kucanje ili neki predmet obješen na prozoru). S mnogim susjedama je ovo neophodno unaprijed dogovoriti, pošto se inače ne žele “miješati” u privatne stvari.

Djeca

Važno je da djeci, zavisno od njihove starosne dobi, objasnite situaciju. S djecom se dogovorite:

 • da ocu ili očuhu ne otvaraju vrata,
 • kako mogu u slučaju nužde pozvati policiju u pomoć,
 • kako da reagiraju ako se otac/očuh pojavi pred vrtićem ili školom (ne zaboravite informirati vrtić i školu),
 • da će možda biti neophodno napustiti stan.

Pustite da Vam djeca ispričaju kako se ona osjećaju. Djeca vrlo često vjeruju da su ona odgovorna za nasilje – objasnite im da ona nisu krivi za to.

Ključevi

Napravite duplikat svih važnih ključeva (npr. stana, auta,…) i čuvajte ih na sigurnom mjestu izvan stana, kao npr. kod prijateljice, na poslu.

Dokumenti, štedne knjižice, druge stvari od vrijednosti

Držite kopije svih važnih dokumenata kod sebe, a originale čuvajte zajedno s drugim dragocjenim stvarima na sigurnom mjestu.

Torba za nuždu

Pripremite torbu s najvažnijim stvarima za Vas i Vašu djecu i čuvajte je na sigurnom mjestu. U torbi se treba nalaziti najneophodniji dokumenti, adrese, odjeća, lijekovi, ključevi, novac, stvari za osobnu higijenu, igračke za djecu,…

Dokazi

Zapišite slučajeve nasilja (npr. u jednom dnevniku) i sačinite fotografske snimke Vaših povreda, odnosno onoga što je pri tome u stanu uništeno.
Ovi dokazi Vam mogu biti od pomoći, ukoliko želite napraviti krivičnu prijavu.

Smještaj

Dogovorite se s rodbinom i prijateljima da li bi u nuždi mogli boraviti kod njih. Pobrinite se da smještaj bude siguran i da u svakom momentu možete imati pristup istom. Bilo bi dobro, ako biste mogli dobiti ključ.

Bez obzira na to, Vi možete u svako doba dana ili noći nazvati jedno od skloništa/utočišta za žene.

Osobne ideje

Šta Vam još pada na um od mogućih sigurnosnih priprema? Uračunajte u planiranje Vašu posebnu životnu situaciju kao i situaciju stanovanja.

Ako trebate podršku obratite se skloništima za žene ili savjetovalištu.